מדיניות האיכות

מדיניות האיכות
חברת "י.ינקוביץ הנדסה בנין ופיתוח בע"מ" הינה חברה לביצוע ויזום עבודות בניה ציבורית ובניה למגורים.
החברה רואה בהשגת רמת איכות גבוהה בפרויקטים , דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה מאמינה שזהו תנאי הכרחי להמשך שגשוגה והתפתחותה.

החברה רואה כמטרה אסטרטגית מענה לדרישות וציפיות לקוחותיה ברמת גימור גבוהה, טיפול רציף ומסור לאורך שלבי העבודה, עמידה בלוח זמנים למסירת האתר ומתן שירות טוב ללקוח לאחר מסירת הפרויקט.

הנהלת החברה מאמינה כי שיתוף העובדים בהקמת והפעלת מערכת האיכות הוא תנאי הכרחי להצלחתה.
הנהלת החברה מאמינה בשיפור ופיתוח מתמיד של מערכות העבודה בכלל ושל העובדים בפרט.

כל הנהלים במדריך האיכות גובשו ע"י הנהלת החברה, ומטרתה של החברה היא שנהלים אלו יקוימו בקפדנות.
מטרת קובץ הנהלים של מדריך האיכות בחברה היא למסד מערך הבטחת איכות שיקיים רמת איכות התואמת את דרישות האיכות של ת"י ISO 9001:2008, לקבוע שיטות עמידה ונהלים אשר באמצעותם יושגו מטרות האיכות של החברה.

כל עובדי החברה מחויבים ליישום הדרישות המצוינות במדריך האיכות, ולהבטחת האיכות המפורטת בכל שלבי העבודה הנוגעים לתחומי פעילותם או המושפעים על ידם. להבטחת האיכות יוקצו משאבים עפ"י הצורך, על מנת להוציא לפועל את דרישות התקן.

הנהלת החברה תדאג ליידע את כל העובדים בפרטי נוהל הבטחת איכות ע"י פעולות הדרכה ורענון שוטפות.

הנהלת הארגון מחויבת לתהליך שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת הניהול וזאת באמצעות כלים אשר יוגדרו במדריך האיכות של החברה כגון סקרי הנהלה ומבדקי איכות פנימיים וכן באמצעות משאבים שיוקצו לנושא.

הנהלת הארגון מחויבת לעמוד בכל הדרישות החוקתיות של מדינת ישראל הקשורות לתחום העבודה של הארגון.

הנהלת החברה תדאג לכך שהנהלים יהיו ידועים ומובנים לכל העובדים בתחומי עבודתם הרלוונטיים.
הנהלת החברה תנהל בישיבותיה השוטפות מעקב אחר תהליך יישום מדיניות האיכות. כמו כן יערך מעקב תקופתי בישיבות סקרי הנהלה בנושא הבטחת איכות.