חברת חשמל

מבנה מנהלה – תחנת הכח גזר

סטטוס - אוכלס
נגישות