חלונות הסיטי

מבנה משרדים ומסחר בחיפה

סטטוס - אוכלס
נגישות